501 54 94 01ul. Piotrkowska 270
piętro 13

90-361 Łódź
Kancelaria Adwokacka Jerzy Trzeciak Łódź

Dochodzenie należności Łódź.

Kłopoty z odzyskiem należności

Dochodzenia należności a płynność finansowa, stanowi jeden z podstawowych warunków sprawnego i efektywnego działania firmy. Niejednokrotnie przedsiębiorcy muszą się jednak borykać z problemem odzysku należności od swoich kontrahentów . W większości przypadków jest to czynność bardzo trudna z uwagi na brak pieniędzy ,lub po prostu ich odmowę uregulowania zobowiązania.

Jak pokazuje praktyka, zatory płatnicze spowodowane nieterminowością ,nie tylko wpływają na pogorszenie kondycji finansowej firmy, ale mogą również doprowadzić do jej bankructwa. I może nieraz spowodować efekt domina, czyli straty innych firm kooperujących.

Wynajęcie Adwokata w sprawie o zadłużenie.

Aby zapobiec niespodziankom finansowym, zapobiegliwe firmy starają się tak konstruować umowy aby móc skuteczniej dochodzić zobowiązań.

Sporządzanie odpowiednich zapisów w umowach, oraz odzyskiwanie należności jest jednym z działań ,którymi zajmuje się kancelaria adwokacka.

Kontaktując się z Adwokatem, należy być pewnym, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Należy zaznaczyć że nie ma dwóch jednakowych spraw i do każdej trzeba się przygotować. Są nieraz sytuacje szablonowe, klient pożyczył pieniądze, wziął z towar na fakturę z odroczoną płatnością itd. Ale podejście do takich sytuacji bywa nieraz niestandardowe.

Wynajęcie kancelarii prawniczej jest czasami nieodzowne.

Strony Łódź