501 54 94 01ul. Piotrkowska 270
piętro 13

90-361 Łódź
Kancelaria Adwokacka Jerzy Trzeciak Łódź

Kancelaria adwokacka Łódź.

Kancelaria adwokacka

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną o zasięgu ogólnokrajowym dla osób fizycznych, oraz przedsiębiorców, poprzez udzielanie porad prawnych. Zatrudnia nieraz wielu prawników, biegłych specjalistów w różnych dziedzinach prawa.

Przygotowuje pozwy, wnioski, pisma procesowe. Sporządza i wnosi apelacje, skargi, odwołania, skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, oraz skargi o wznowienie postępowania i tym podobne.

Reprezentuje pozwanego i powoda przed sadami. Strategia działania zawsze jest omawiana jest z Klientem, z którym pozostaję w bieżącym kontakcie.

Adwokat dla firmy i obywatela

W zakresie obsługi firm, czy osób prywatnych, oferuje kompleksową obsługę. Dla firm będą to dziedziny prawne z zakresu handlu i przedsiębiorczości. A więc konsultacje, reprezentowanie firmy przed sądami, instytucjami, podmiotami prywatnymi, lub stałe dyżury w przedsiębiorstwie.

Kancelaria przyjmuje sprawy na każdym etapie zaawansowania. Dla osób prywatnych są to wszystkie działania w zakresie prawa cywilnego i przepisów prawnych stanowiących o relacjach między osobami fizycznymi.

Zapraszamy.

Strony Łódź