501 54 94 01ul. Piotrkowska 270
piętro 13

90-361 Łódź
Kancelaria Adwokacka Jerzy Trzeciak Łódź

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od przewidywanego nakładu pracy adwokata i pracowników kancelarii. Wpływ na wynagrodzenie ma złożoność sprawy, ilość czasu koniecznego na zapoznanie się ze sprawą i zgromadzenie wymaganej dokumentacji, a także forma pomocy prawnej. Na podstawie przekazanych, podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego informacji, możliwe jest wstępne oszacowanie kosztów porady prawnej lub prowadzenia sprawy.

Systemy rozliczeń

System wynagrodzenia kwotowego

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Okresowy tygodniowy, miesięczny, ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. System stosowany w przypadku obsługi firm.

Strony Łódź