501 54 94 01ul. Piotrkowska 270
piętro 13

90-361 Łódź
Kancelaria Adwokacka Jerzy Trzeciak Łódź

Kancelaria adwokacka

Adwokat Jerzy Trzeciak

Kancelaria Adwokacka adwokata Jerzego Trzeciaka świadczy kompleksową pomoc prawną o zasięgu ogólnokrajowym dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Udziela porady , przeprowadza konsultacje, sporządza opinie prawne, negocjuje ugody i umowy, oraz reprezentuje klientów przed sądami i urzędami. Ponadto przygotowuje pozwy, wnioski, pisma procesowe. A także wnosi apelacje, skargi, odwołania, skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń oraz skargi o wznowienie postępowania.

Strategia działania w każdej sprawie omawiana jest z Klientem.

Zakres działania

W zakresie obsługi firm, oferuje kompleksową obsługę firm polegającą na doradztwie prawnym w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, konsultacje, reprezentowanie firmy przed sądami, instytucjami, podmiotami prywatnymi, stałe dyżury w przedsiębiorstwie.

Kancelaria przyjmuje sprawy na każdym etapie zaawansowania.

Podstawą prowadzenia spraw jest budowanie wzajemnego zaufania, rzetelność i profesjonalizm oraz przestrzeganie zasad etyki zawodu adwokata, w tym tajemnicy adwokackiej.

Strony Łódź